Your browser does not support JavaScript! افزودنی های بتن چند نوع دارد ؟ | افزودنی های بتن - بتن شیمی خاتم

 

تولید کلیه محصولات بتن شیمی خاتم تحت نظارت و بازرسی بین المللی ARC می باشد.

مشاوره حضوری برای پروژه های شما به صورت رایگان توسط ما امکان پذیر است. فقط یک تماس 22924145(9821+)

افزودنی های بتن چند نوع دارد ؟

افزودنی های بتن به دو گروه مواد افزودنی های بتن شیمایی و مواد افزودنی های بتن معدنی دسته بندی میشوند ، که از درخور توجه ترین این مواد ؛ روان کننده بتن و فوق روان کننده ها را می توان نام برد. کاربرد اصلی افزودنی های بتن روان کننده؛ بهبود عملکرد بتن یا به عبارت دیگر کم کردن میزان آب مورد نیاز جهت مخلوط کردن بتن است که از این طریق مقاومت بیشتری در بتن مورد نظر حاصل می شود.از دیگر کارایی های محصولات افزودنی های بتن ، صرفه جویی در مقدار سیمان مصرفی و عدم آب انداختن بتن و افزایش سهولت فرایند تراکم بتن را میتوان ذکر کرد. افزودنی های بتنفوق روان کننده ، دارای اثری بسیار قویتر از روان کننده ها هستند. آن ها این توانایی را دارند که آب مورد نیاز بتن را تا مقدار ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش داده و درنتیجه موجب بهبود بسیار زیاد مقاومتبتن بشوند ، علاوه بر این ها با بهبود خاصیت چسبندگی و پخش ذرات ریز در بتن ، در واقع  باعث حفظ انسجام بتن شما می شوند.

افزودنی های بتن شيميايي

این دسته از افزودنی های بتن ؛ از اختلاط یا آميختن  مواد آلي و معدني در طی واکنشی  شيميايي حاصل میشود و در شکل های  پودری يا مايع و در مقدارهای کم عموما تا حداکثر ۵ درصد وزن مواد سيماني در هنگام  ساخت و ترکیب و يا دقیقا  قبل از ريختن بتن ، به مخلوط افزوده مي‌شوند.

افزودنی های بتن معدني

افزودنی های بتن این دسته ی دیگر عموما به طور طبيعي در دسترس هستند و يا از تولیدات جانبي صنعتي می باشند ، که به سه گروه  مواد خنثي ، پوزولان ‌ها ، و مواد شبه سيماني تقسيم مي‌شوند و در راستای بهبود و اصلاح  ویژگی های  مخلوط ‌هاي سيماني معمولا در مقادیر استفاده بيشتر از ۵ درصد وزن سيمان و در زمان مخلوط کردن به بتن افزوده مي‌شوند.

بالا