Your browser does not support JavaScript! گالری پروژه های انجام شده | افزودنی های بتن - بتن شیمی خاتم

 

تولید کلیه محصولات بتن شیمی خاتم تحت نظارت و بازرسی بین المللی ARC می باشد.

مشاوره حضوری برای پروژه های شما به صورت رایگان توسط ما امکان پذیر است. فقط یک تماس 22924145(9821+)

گالری تصاویر پروژه ها

پروژه کف سازی برچ آسمان منطقه 22 (محصولات ارائه شده BC50 ) (در حال ساخت در تاریخ 04-02-95)

 

ساختمان پروژه شرکت NCG(محصولات ارائه شده BC7-PW ) (در حال ساخت در تاریخ 17-02-95)

 

ساختمان پروژه شرکت سامان محیط ( محصولات ارائه شده BC45 ) (در حال ساخت در تاریخ 13-02-95)

 

ساختمان پروژه آتین سازه ( محصولات ارائه شده BC7-PW ) (در حال ساخت در تاریخ 11-02-95)

 

ساختمان ازگل ( محصولات ارائه شده BC35-BC36-BC20 ) (در حال ساخت در تاریخ 04-02-95)

 

 ساختمان پروژه آرمان 3 (خیابان جردن ) ( محصولات ارائه شده BC20 ) (در حال ساخت در تاریخ 04-02-95)

 

ساختمان هیئت علمی دانشگاه تهران

بالا