شرکت بتن شیمی خاتم

 در راستاي اهداف عالي تحقيقاتي و پژوهشي خود در كشورو به منظور ارتقا سطح علمي ، عملي و كيفي پروژه هاي بتني و شناخت حداكثري معضلات موجود در اين عرصه و راهكارهاي مقابله با آنها و نيز ايجاد پلهاي ارتباطي بين كارشناسان مرتبط در زمينه تحقيقات ميداني و تجربيات انجام شده و همچينين ايجاد پايگاهي علمي ، كابردي وقابل دسترسبراي كليه مهندسان ، از كليه دست اندركاران ، متخصصينو مهندسين محترم شاغل در كشور دعوت مي كند تا نسبت به ارائه تجربيات ، تحقيقات و مقالات خود( ‌به صورت مكتوب )با اين شركت همكاري نمايند ، لازم به ذكر است كه كليه مقالات و تحقيقات ارائه شده كه در هيت علمي اين شرکت پذيرفته شوند ،به نام نویسنده منتشر شده و به افراد برگزيده هدايايي تلعق خواهد گرفت. همچنين اين شركت آمادگي دارد از كليه كساني كه توانايي انجام تحقيقات ميداني و پژوهشي در سطج كشور را دارند ( با ارائه طرح هاي توجيهي مناسب ) ، حمايت معنوي و مالي مي نمايد.


شرکت بتن شیمی خاتم

Copyright © 2012شرکت بتن شیمی خاتم All Rights Reserved.
[tags][/tags]