Your browser does not support JavaScript! بيانيه ی خط مشي كيفيت | افزودنی های بتن - بتن شیمی خاتم

 

تولید کلیه محصولات بتن شیمی خاتم تحت نظارت و بازرسی بین المللی ARC می باشد.

مشاوره حضوری برای پروژه های شما به صورت رایگان توسط ما امکان پذیر است. فقط یک تماس 22924145(9821+)

 

فروش بتن آماده

 

اخذ نمایندگی فروش

بيانيه ی خط مشي كيفيت شرکت بتن شیمی خاتم

بتن شیمی خاتم یکی از تخصصی ترین مجموعه های تولید انواع افزودنی های بتن و فرآورده های مصرفی می باشد.

شرکت بتن شيمی خاتم، با دارا بودن ظرفیت  تولید حدود 20000 تن در سال، و نیز دراختیار داشتن پرسنل متخصص و حرفه ایدر زمینه تولید، تضمین وکنترل کیفیت، لجستیک و بازرگانی بعنوان یکی از تخصصی ترین مجموعه های تولید انواع افزودنی های بتن و فرآورده های مصرفی در صنایع مختلف عمرانی، نفت، گاز و پتروشیمی، سد سازی، راه سازی و تونل سازی در ایران، ارتقاء کیفیت را با نگاهی مشتری مدارانهسرلوحه اقدامات خود قرارداده است .

در اين راستا با حفظ تكيه گاه هاي اصلي مجموعه يعني جلب رضايت مشتري، نيروي انساني خلاق و دلسوز، دانش و اطلاعات و توانمندي هاي فني در راستاي بهبود مستمر فرآيندها و خدمات ،پويايي در امر تحقيقات، وارتباط با شركتهاي همکار معتبر سيستم مديريت یکپارچه را بر اساس  استانداردهاي , ISO 14001ISO 18001 ,ISO-9001 طراحي واجرا نموده است.

و امید آن دارد با ورود گسترده بهبازارهای داخلی و خارجی و تعامل هرچه بیشتر با شرکتهای معتبر همکار فعالیتهای خودرا در بخش صنعتی، داخلی و صادراتی بیش از پیش بهبود بخشد.

اين مجموعه در نظر دارد با ارتقاء تشكيلات بازرگاني،بازاريابي، مالي ،منابع انسانی، ارتباط با مشتری و امور کیفی ارائه سرويسهاي مربوطه و بهره گيري از روشهاي مدرن تحقيق وتوسعه و بازرگاني، توانمنديهاي واقعي خود و تمركز تخصصي آنها ،در جهت بهبود كيفيت وتنوع ارائه خدمات و کسب سهم بازار بیشتر برنامه ريزي واقدام نمايد. در اين راستا موارد زير در سال جاري بعنوان اهداف شركت منظور گرديده است.

  • توسعه بازارهاي هدف با افزايش سـهم حجم بازار داخلي ، خارجی و حضـور فعال در بازارهاي منطقه‌اي (CIS  و حاشیه خلیج فارس) نسبت به سال گذشته.
  • افزايش حاشیه سود.
  • ايجاد ركوردهاي قابل سنجش همراه با نگاهي در جهت بهبود در امر پرسنلي ،محيط كار، آموزش و بازرگانی.
  • توسعه مديريت منابع انساني بعنوان ارزشمندترين سرمايه شركت از طريق جلب مشاركت و آموزش هاي مستمر.
  • ايجاد ارتباط با مشتريان با هدف بررسي نيازمنديهاي آنها در جهت افزايش رضايتمندي مشتري.

در راستاي نيل به اهداف فوق ،مديريت شركت ضمن تعهد به تأ مين منابع لازم جهت دستيابي به اهداف فوق الذكر و بازنگري دوره اي مربوط و در راستاي خط مشي تعريف شده از سرمايه هاي اصلي شركت يعني كاركنان نيز انتظار دارد با ايجاد فضاي همدلي و همكاري و تكيه بر اصول نظم ،اعتقاد به توليد ملي وارتقاء تخصصي واحترام به مشتري، مجموعه را در حفظ سيستم مديريت یکپارچه و ارتقاء روز افزون آن ياري رسانند،در اين جهت تحقق نظام مديريت كيفيت فراگير  (TQM) وارتقاء هر چه بيشتر سطح تحقيقات و دانش فني هدف اصلي مجموعه  بوده وسعي مي نمايد در جهت تحقق اين نظام ،پرچمدار این صنعت در كشور باشد.

       مدیر عامل

شرکت بتن شیمی خاتم

بالا