Your browser does not support JavaScript! آب بندها بتن شیمی خاتم

 

تولید کلیه محصولات بتن شیمی خاتم تحت نظارت و بازرسی بین المللی ARC می باشد.

مشاوره حضوری برای پروژه های شما به صورت رایگان توسط ما امکان پذیر است. فقط یک تماس 22924145(9821+)


دسته بندی توسط

بتن شیمی خاتم

دیرگیر پودری BC25

دیرگیر BC25 موجب افزايش زمان گيرش و... 

 

زودگیر مایع BC30

زودگیر مایع BC30 افزودنی بسيار مؤثر در... 

 

زودگیر پودری BC31

زودگیر پودری BC31 باعث کاهش زمان گيرش... 

 

آب بندبتن(مایع) BC39

این محصول برای آب بند نمودن سازه ی بتنی... 

 

آب بندبتن(پودری ویژه) BC40

این محصول برای آب بند نمودن سازه ی بتنی... 

 

آب بندنما BC51

ویژگی منحصر به فرد این محصول ایجاد... 

 
بالا