Your browser does not support JavaScript! استخدام

 

تولید کلیه محصولات بتن شیمی خاتم تحت نظارت و بازرسی بین المللی ARC می باشد.

مشاوره حضوری برای پروژه های شما به صورت رایگان توسط ما امکان پذیر است. فقط یک تماس 22924145(9821+)

فرم استخدام

نام
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی
ورودی نامعتبر

کد ملی
ورودی نامعتبر

آدرس ایمیل
ورودی نامعتبر

تلفن
ورودی نامعتبر

موبایل
ورودی نامعتبر

آدرس محل سکونت
ورودی نامعتبر

کد پستی
ورودی نامعتبر

میزان تحصیلات
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر

دانشگاه محل تحصیل
ورودی نامعتبر

میزان آشنایی با نرم افزار های کامپیوتری
ورودی نامعتبر

درباره خودتان(به طور کامل توضیح دهید)
ورودی نامعتبر

میزان حقوق درخواستی( به تومان وارد شود )
ورودی نامعتبر

ارسال

بالا